Taradchina@hotmail.co.th   086 305 7878, 086 303 0615, 086 302 8943
เถาเป่าไทย     โหลดใบสั่งสินค้า
เข้าสู่ระบบ   |   สมัครสมาชิก     
  เมนูบริการ  |    บริการของเรา   |   ติดต่อเรา     
วิธีดูร้านค้าในTaoBao  |    ร้านค้าแนะนำ   |    ถามมา-ตอบไป     

SHAREFILE
 
  ตุ๊กตาใหญ่   เสื้อกันหนาว   หมวก   เสื้อผ้าเด็ก   เสื้อผ้า   รองเท้า   กระเป๋า   กิ๊ฟช็อป   แต่งรถ   จักรยาน  
content1
วิธีการโอนเงินคืน


 

ชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขการโอนเงินคืน

รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน

1.เริ่มจากการโอนเงินในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละออเดอร์ รอบแรกลูกค้าโอนเงินเฉพาะค่าสินค้า
เป็นการเริ่มการสั่งซื้อ

2.กรณีสินค้าไม่มีลูกค้าทำการยกเลิกออเดอร์ ตลาดไชน่าขอแจ้งให้ทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 แจ้งยกเลิกออเดอร์ แต่มีการสั่งซื้อสินค้าใหม่ ทางเจ้าหน้าที่จะนำเงินส่วนที่เป็นค่าสินค้าท ี่ยกเลิกมา
ทำการสั่งซื้อสินค้าออเดอร์ใหม่ให้ลูกค้า แต่ค่าสินค้าที่สั่งต้องใกล้เคียงหรือไม่มากกว่ายอดเงินที่ยกมา
2.2 ยกยอดไปออเดอร์ถัดไป ทางเจ้าหน้าจะเอายอดคงเหลือทั้งหมดไปรวมกับค่าสินค้าในออเดอร์ใหม่
2.3 แจ้งโอนคืนเงินส่วนที่เป็นค่าสินค้า

** การคืนเงินลูกค้า มีระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน**

จะมีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 2 รอบต่อ 1 เดือน ดังนี้

- ถ้าลูกค้าแจ้งโอนคืนมาวันที่ 1-15 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจเช็คค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าแต่ละรหัส
เพื่อส่งเรื่องขออนุมัติภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้น และจะอนุมัติจ่ายเมื่อครบกำหนดในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

- ถ้าลูกค้าแจ้งโอนคืนมาวันที่ 16-30 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจเช็คค่าใช้จ่ายทั้งหมดของของลูกค้าแต่ละรหัส
เพื่อส่งเรื่องขออนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และจะอนุมัติจ่ายเมื่อครบกำหนดในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

(เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และลูกค้า)

** เมื่อได้รับ E-mail จากเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่เจ้าหน้าที่ระบุอย่างเคร่งครัด **

และมีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืนจากจีนมาไทย โดยทางตลาดไชน่าจะหัก 500 บาทจากค่าสินค้าที่ลูกค้าโอนมา
ค่าโอนต่างจังหวัด 20-25 บาท / 1 รายการ

การแจ้งความประสงค์ และยืนยันทุกกรณีให้แจ้งทาง E-mail เท่านั้น

วิธีการแจ้ง
1. แจ้งรหัสลูกค้า เลขที่ออเดอร์ ที่ยื่นความประสงค์
2. แจ้งเหตุผลที่ต้องการรับคืน
3. กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งแนบเมลล์
4. เช็คยอดและคอนเฟิร์มกลับ
5. แจ้งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ธนาคาร (ไทยพาณิชย์เท่านั้น)
ชื่อลูกค้ากับชื่อบัญชีที่ให้โอนคืนต้องตรงกันเท่านั้น ( ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น )

3.กรณีลูกค้ามีการโอนคืนจะมีผลต่อคะแนน PV สะสมของลูกค้า คือ PV จะถูกตัดและเริ่มใหม่เมื่อมีการสั่งซื้อ

ตลาดไชน่าจึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ

** กรณีสินค้ายังไม่ถึงไทย ทางเจ้าหน้าที่จะยังไม่ทำเรื่องโอนคืนให้
เนื่องจากต้องมีการเซ็นต์รับสินค้าเรียบร้อยแล้วหรือจัดส่งไทย-ไทยแล้วเท่านั้น **
และจะคอนเฟิร์มยอดกลับภายหลังจากได้รับแจ้งเรื่อง (ภายหลังรับสินค้าและระบุในใบส่งของ) ในวันถัดไป
หมายเหตุ ต้องมีการเซ็นต์รับสินค้าเรียบร้อยแล้วหรือจัดส่งไทย-ไทยแล้วเท่านั้น เป็นระเบียบของทางบริษัท

แบบฟอร์มการขอรับเงินคืน

แบบฟอร์มการขอรับเงินคืน

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการขอรับเงินคืน

แบบฟอร์ม ขอโอนคืน

 

 


 INQURY :


   วิธีติดตามสถานะสินค้า - [ C-C & C-T ]
  ------------------------------------------
   เข้าสู่ระบบ ติดตามสถานะ - [ ประจำวัน ]
  ------------------------------------------
   เช็คไปรษณีย์ ไทย-ไทย - [ ประจำวัน ]
  ------------------------------------------
   ส่งพัสดุ ไทย-ไทย - [ T-T ประจำวัน ]
  ------------------------------------------
   สินค้าถึงไทย วันนี้ - [ C-T ประจำวัน ]
  ------------------------------------------

 FAQ & ASK QUESTION :
 
   [ FAQ ]
   [ Ask Questions ]
   [ PRICE ]
   [ SERVICE ]
   [ ABOUT US ]
HOT LINE :

8.30-11.30 & 13.00-16.30

 TELEPHONE HOT LINE :

 
02 742 5647
02 730 3077
Fax :
02 730 3077
Email :
Taradchina@hotmail.co.th
Mobile :
086 305 7878
086 303 0615
086 302 8943
086 338 0955

 TAOBAOTHAI BANK :

 
  ค้นหา เกี่ยวกับเรา เงื่อนไขการใช้บริการ TaradChina Group Partner
 

 Design by Taradchina Group(TH) Copyright © 2009 Taobaothai All rights reserved.